Filtr pevných částic - DPF (Diesel Particulate Filter) nebo FAP (Filtre Particulate) je běžnou součástí vznětových motorů od nástupu emisní normy EURO 4. Díky filtru procházejí výfukové plyny porézní stěnou, která zachytává pevné částice vzniklé spalováním paliva a zamezuje jejich proniknutí do ovzduší. Každý filtr se vzhledem k neustálému hromadění nečistot časem zanese, a proto je třeba jej od usazenin vyčistit.


K ucpávání částicových filtrů nedochází zcela svévolně, obvykle je způsobené určitými potížemi ve vozidle. Nejčastěji se jedná o zanesené vstřikovače paliva, vadný EGR ventil, opotřebené turbodmychadlo nebo chybné snímače tlaku DPF. Filtr zanášejí také nekvalitní pohonné hmoty, nevyhovující motorový olej nebo případná aditiva v palivu a oleji. Při sebemenším problému dochází k zanášení DPF popílkem, který postupně snižuje průchodnost filtru.

Image
Image
Image
Image